VÝROBA, MONTÁŽ A REKONŠTRUKCIE TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Naše referencie

• Vetropack Nemšová - Výroba, dodávka a montáž spalinovodov, pomocných a podperných oceľových konštrukcií

• Rona Lednické Rovne - Výroba, dodávka a montáž zásobníka piesku a drviarne črepov, rekonštrukcie taviacich agregátov, výroba kontajnerov

• Cemmac Horné Srnie - Výroba, dodávka a montáž schodiskovej a elevátorovej veže, pomocné a podperné OK, opravy odsávacích potrubí,....

• Považská cementáreň Ladce - Výroba a dodávka pomocných a podperných konštrukcií, odsávacie potrubia,...

• Považský cukor Trenčianska Teplá - Výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií a filtrov, pomocných a obslužných OK, rekonštrukcie technologických zariadení,...

• Slovenské cukrovary Sereď - Výroba a dodávka nádrže na saturáciu, rekonštrukcie, dodávky oceľových konštrukcií, potrubné rozvody,...

• PPC Čáb - Rekonštrukcia pece

• Revinvest Trenčín - Dodávka, výroba a montáž oceľovej konštrukcie obchodného centra

• Save-Tech Trenčín - Dodávka, výroba a montáž oceľovej konštrukcie administratívnej budovy

... a ďalšie spoločnosti