PRODUCTION, INSTALATION & RECONSTRUCTION TECHNOLOGY DEVICES & STEEL CONSTRUCTIONS

Company Contacts

FEMS, spol. s r.o.

Lieskovec 594/71 | 018 41 Dubnica nad Vahom | Slovakia
ICO: 31 564 151 | IC DPH: SK 2020 436 077

Tel.: +421 (0)42 44 252 73


• CEO - Peter Horecny
tel.: +421 918 675 974
e-mail: femssro@gmail.com

• Assistant CEO - Emil Horecny
tel.: +421 905 211 164
e-mail: fems@stonline.sk

• Economy - Andrea Maschtovska
tel.: +421 (0)42 44 252 73

• Technolgy -
e-mail: dokument@fems.sk