VÝROBA, MONTÁŽ A REKONŠTRUKCIE TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Kontakty spoločnosti

FEMS, spol. s r.o.

Lieskovec 594/71 | 018 41 Dubnica nad Váhom | Slovakia
IČO: 31 564 151 | IČ DPH: SK 2020 436 077

Tel.: +421 (0)42 44 252 73


• Konateľ - Peter Horečný
tel.: +421 918 675 974
e-mail: femssro@gmail.com

• Zástupca konateľa - Emil Horečný
tel.: +421 905 211 164
e-mail: fems@stonline.sk

• Ekonóm - Andrea Maschtovská
tel.: +421 (0)42 44 252 73

• Technológ -
e-mail: dokument@fems.sk